Trojan J305H Battery

Trojan là nhà cung cấp các loại battery nổi tiếng cho nhiều lĩnh vực. Model J305H là sản phẩm battery dùng cho xe thang nâng thuỷ lực.

J305H.jpg

Bettery Specification:

Type

Capacity Minutes

5Hr
AH

20Hr
AH

Vol

Ter

Dimensions
inches (mm)

W(kg)

@25 A

@56 A

@75 A

L

W

H

J305H

745

-

195

285

335

6

DT

11
5/8
(295)

7
(178)

14
3/8
(365)

44


© 2006-2020  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT MINH HƯNG